Περιεχόμενο Ιστού

Προκήρυξη δράσης κρατικών ενισχύσεων με τίτλο "Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων (digi-retail)" (ΦΕΚ 1809 17-11-2010)

Τροποποίηση προκήρυξης δράσης digi-retail (ΦΕΚ 1450 2-5-2012)

Τροποποίηση προκήρυξης δράσης digi-retail (ΦΕΚ 2354 23-08-2012)

Περιεχόμενο Ιστού